Plán únor

2020-02-02 17:30:57Zpět na Úvod

Plán únor a akce

Plán na měsíc únor
únor je sice nejkratší měsíc v roce,je už předzvěstí jara,ale zimou nešetří.Někdy bývá chladnější než jeho zimní „bratříček“– leden.Prodlužují se den.
 
Brzy bude velký bál,hurá je tu karneval!
Hlavní téma - karneval ( masopust ),pranostiky
                            - království pohádek, kouzla, čáry a hádanky
                            -Valentýn
 
O masopustu a karnevalovém veselí. Vysvětlíme pojem, povídání o tradicích a starých lidových zvycích..zabijačka,masopustní dny,pečivo.. 2.února Hromnice (Na hromnice o hodinu více…)
14.února Svatý Valentýn – svátek všech zamilovaných..K Valentýnu se váže celá řada zvyků, které pomalu pronikají i do českého prostředí. Jedná se především o společnou oslavu svátku zamilovanými páry, darování valentynských přáníček – vyznání lásky (tzv. Valentýnky) .Mezi nejčastějšími symboly-srdíčka,květiny,bůžek Amor,labutě...Symbolizují nejen lásku,ale i věrnost.
 Masopust - zabíjačky,masky...co jsou masky.Tanec maškar,průvody masek..
 
  Jaké můžou být masky,převleky.Proč se slaví masopust?(svátek hodování před půstem)...
                              Co je půst?-postní období.
                               Vysvětlíme si pojem tradice.
                               Kdo (co) je symbolem masopustu?-medvěd,kominík,bába s nůší,kobyla…
Karneval - karnevaly se pořádajínejčastěji v masopustním období.Společným znakem masopustu a karnevaluje nevázané veselí,tanec,zpěv a hudba.Maškarní karnevaly(šibřinky) bývaly dříve záležitostí dospělých.V dnešní době se však více organizují karnevaly dětské.
-děti jmenují masku,za kterou šly,či jaké znají
- dáme prostor i pro vyjádření,jak karneval probíhal
Hromnice - 2.února.Lidový název Hromnice vzešel ze slova "hrom".Přírodní úkaz spojený s mohutným světlemblesku,který lidem často přinášel ztráty na majetku i životech a jehiž se velmi obávali.Hromnice otevírají období roku,které vrcholí veselým masopustem.

Skládání oblečení – pomůcky -kalhoty,mikiny dětí
                                -nejprve p.učitelka správně ukáže,jak skládáme dané oblečení
                                - poté skládají děti a p.uč.kontroluje jejich práci
                                - kdo složil správně,donese si oblečení zpět do šatny
 
Svatý Matěj ledy láme.Nemá-li je,naděje je.Jakpak to bude letos?Mrzne-li na Matěje,přijde ještě 40 mrazů.Tak to snad raději ne.Ůnor bílý,pole sílí.Je-li na polích sníh,je to dobré pro úrodu.
Zvuky kolem nás - sluchové činnosti - poznej zvuk
                                    jazykové činnosti - napodobuj zvuky
                                    rytmické činnosti
Povíme si o ekologii,proč je důležité třídit odpad a jak se to dělá.Kam se odpad nosí a jak se likviduje.
 
Pokračování v třídním vzdělávacím plánu - Doktor
 
 Hudební výchova - nácvik nových písniček                               To je zlaté posvícení..
                              
Výtvarná výchova - knoflíkový strom
                               Valentýnské přáníčko

 

 
Pohybové hry - zloděj kulichů (děti mají na hlavě čepice a honí se a snaží si sebrat čepici)
                            Cvičení zaměřené na rychlou reakci,obratnost,orientaci v prostoru
                       Maniplulační – trhání papírů,na povel vyhazování = sněží
Básnička -  Sněhu je plné nebe,
                   pořád ještě dost zebe.
                   I ten havran nadává a krákorá,
                   ať už je konec února.
 
Pohybová rozcvička – Pán ztratil čepičku - děti chodí po místnosti a odříkávají básničku : Pán ztratil čepičku, měla barvu, barvičku ...(barvu doplní učitelka).Děti rychle utíkají najít v dané místnosti danou barvu a dotknout se ji.
Kreslení pastelkou,správné držení tužky, využití barev, celé plochy - omalovánky.
 
 Čteme z knížky – Pohádky do kapsy
Grafomotorické listy - šikmé čáry,kruhy
Vycházky po okolí - sledovat zimní úkazy - voda.led,sníh,jinovatka..
.Prosíme o zaplacení v hotovosti plavání kdo chodí 1500kč.A zároveň zaplacení 1500kč naše "Pastelkovné"-nákup papírových kapesníků, pastelek,papírů...Částka je vždy na půl roku.
Máme již termín školky v přírodě 12.-17-6. penzion Permoník.Víkendové spaní ve školce bude v březnu, dáme co nejdříve vědět.
Plavání nebude 18. A 25.2. jsou jarní prázdniny na školách.
Prosíme dejte dětem nové kartáčky na zuby a pastu.Některé jsou již dost v hrozném stavu,děkujeme.
 
 
Akce ve školce                                   
14.2. v 10 hod.ve školce Duo Eden - cvičené opičky a pejskové
18.2. černý den ve školce - prosíme nějaké černé oblečení,stačí čelanka,šátek apod.
27.2. divadlo ve školce v 10hod. Cirkus na kolečkách
24.2. karneval ve školce - prosíme masky

 
 

Rubrika: Program