Plán leden 2020

2020-01-01 17:02:40Zpět na Úvod

Leden

Plán leden 2019
Téma -  Nový rok,zimní radovánky
-leden je nejstudenější měsícem v roce. Pro naše zdraví je lepší mrazivá zima než mokrá . Pomalu,ale jistě se začíná prodlužovat den . Na Nový rok o slepičí krok,na tři krále o krok déle. Čím je leden jasnější,tím je mrazivější- pozorujte jestli je to tak.
 V lednu slunce svítí na mráz - jestli leden ve dne svítí v noci pálí.
-povídání o uplynulých Vánocích, o nadílce, o nejmilejším dárku od Ježíška, o zimních prázdninách – co děti dělaly, kde prázdniny trávily, koho navštívily, jestli sportovaly..
-povídání v kruhu se všemi dětmi + individuální rozhovory ve vhodných chvilkách
- kdy začíná nový kalendářní rok, jak se loučíme se starým rokem » který rok teď skončil a který začal (letopočet) -co tvoří celý rok (12 měsíců, 4 roční období )
- kdo jsou „TŘI KRÁLOVÉ“ (vypravili se do Betléma uctít právě narozeného Ježíška. S sebou přinesli dary: zlato, kadidlo a myrhu), jak se jmenovali (Kašpar, Melichar a Baltazar), kdy si je připomínáme (6. ledna) a jaká s nimi souvisí tradice (převlečené děti chodí koledovat do jednotlivých domů)K+M+B  tato písmena naznačují jména tří králů.jak by se na první pohled mohlo zdát.Tato písmena znamenají větu Christus mansionem benedicat - Kristus žehnej tomuto domu.
- poznáš jak v zimě sportujeme ? jednoduchá dramatizace-improvizace nápodoby zimních sportů,využití obrázků,symboly sportu .
-Co jsou novoroční předsevzetí,proč si je lidé dávají a proč by se měla plnit.(dané slovo se má plnit).
-rozhovory s dětmi na téma práce-proč chodí lidé do práce?co dělá maminka,která se stará o miminko?chodí do práce?co to znamená,když je někdo nezaměstnaný?co by se stalo kdyby nikdo nepracoval?"jsk můžeme mamince pomáhat"?
Komunikativní kruh s úkolem zjistit od rodičů,kde pracují a co dělají v práci.
-hádej,hádej hádači -pantomina-poznej jaké povolání předvádím-nejprve p.učitelka potom děti
 Volné hry dětí-hra s donesenými vánočními hračkami 
 Individuální práce s dětmi dle potřeby,povídání o prožitých vánočních svátcích a prázdninách 
V zdravém těle ,zdravý duch-co to znamená?Jak se cítím ,když jsem zdravý,nemocný,když mě něco bolí...

Pobyt venku- pozorování počasí,pojmenovat přírodní jevy,hledat znaky zimy v přírodě,co se změnilo,hry na hřišti,otiskování stop a části celého těla do sněhu,jdi po stopě kamaráda,stavění sněhuláka...pozorování fyzikálních jevů-vznik ledu,tání a praskání ledu vznik mlhy a jinovatky,malujeme na sníh.
 Pokračování třídní vzdělávací plán  -  leden - Kuchař

LITERÁRNÍ ČINNOST - JAZYK A ŘEČ
- opakování básniček a říkadel ve volných chvilkách během dne
- nácvik nových básniček:

 „NOVÝ ROK“
NESU VÁM, LIDIČKY, NESU VÁM NOVINU,
STARÝ ROK PŘEKROČIL OSUDNOU HODINU.
NESU VÁM, LIDIČKY, NESU VÁM VZKAZ,
ŽE TEN ROK LETOŠNÍ ZAČÍNÁ VČAS!

„Sněhulák“
Sněhulák panáček,
má na hlavě plecháček.
Místo očí uhlíky,
a až dolů knoflíky.
Chodí,chodí bos
a má dlouhý nos.

HUDEBNÍ ČINNOST
- opakování již známých písniček ve volných chvilkách + formou hudebních hádanek
- nácvik nové písničky: “TŘI KRÁLOVÉ“ (pouze tři sloky)
                                          "Bude zima,bude mráz"

Angličtina - Téma - denní činnosti,co děláme denně, slovesa...
POHYBOVÁ ČINNOST
- opakování říkadel a písniček s pohybem
- pravidelné rozcvičky s motivací- pohybové cvičení motivované písničkou „Taneček vloček“- padání sněhových vloček, překračování závějí, foukání větru do stromů, kočičí hřbet, sekání polínek do kamen, apod.
- při pobytu venku procvičování chůze ve dvojicích a v zástupu (motivace vláčkem, housenkou, apod.)
- hra „NA KOULOVANOU“ na zahradě i v herně- na zahradě použijeme skutečný sníh, děti koulují z dané vzdálenosti paní učitelku a ona zase děti – netvoříme moc tvrdé koule, míříme na nohy -v herně použijeme papírové koule, které si děti předem připraví z měkkého papíru, koulují se všichni navzájem
- hra „NA SNĚHOVÉ KOULE“ -děti vytvoří dvojice, jeden se schoulí do klubíčka a druhý jej „válí“ po zemi (dělá velkou sněhovou kouli)- na znamení se děti vymění- se staršími dětmi lze závodit – vždy 2 dvojice soutěží, kdo bude první v cíli -jako motivaci použijeme básničku Sněhuláček panáček

PRACOVNÍ A VÝTVARNÁ ČINNOST 
- omalovánky se zimní tématikou 
-tři králové 
-sněhové vločky - vystřihování

Akce ve školce
6.1. divadlo ve školce v 9hod. Pošťák Čestmír
24.1. divadlo ve školce v 9hod. O Terezce a Martinovi
 
Šťastný Nový rok ... Přejeme vám ať je málo starostí za to mnoho radostí.A zdraví co nejvíce!
Ilona K. a holky z Pelíšku

Rubrika: Program