Ceník

měsíční celodenní a půldenní program

5x týdně celodenní program 6.30 – 18.00 hod ……….. 9.900 Kč

4x týdně celodenní program 6.30 – 18.00 hod ……….. 8.800 Kč

3x týdně celodenní program 6.30 – 18.00 hod ……….. 7.700 Kč

celodenní program 6.30 – 18.00 hod ……….. 700 Kč

5x týdně dopolední program 6.30 – 12.30 hod ……….. 5.500 Kč

4x týdně dopolední program 6.30 – 12.30 hod ……….. 4.900 Kč

3x týdně dopolední program 6.30 – 12.30 hod ……….. 4.500 Kč

dopolední program 6.30 – 12.30 hod ……….. 590 Kč

 případně dle domluvy…

Školné zahrnuje aktivity, školní akce, výuka zpěvu, výuka výtvarné výchovy, výuka anglického jazyka, pohybové aktivity, narozeninové oslavy, vaření a spousty akcí ve školce i mimo školku. 

Děti mají po celý pobyt v zařízení zajištěný pitný režim – čaj, mléko, pitnou vodu.

Peníze putují na:

 • odměny personálu
 • nájem prostorů a zahrady
 • elektřina, voda, topení, odpad
 • všechny opravy a provoz školky
 • vybavení a jeho opotřebení – nutná častá obměna
 • hračky, didaktické pomůcky, stavebnice, skládačky, herní prvky aj.
 • sportovní pomůcky, míče
 • hudební nástroje
 • pískoviště – písek, vybavení
 • výtvarný materiál (barvy, lepidla, barevné papíry, pastelky, modelína, dekorativní materiál, textil aj.)
 • čistící a hygienické prostředky a úklid školky
 • péče o zahradu
 • prádelna a prací prostředky (povlečení a přikrývky, plyšové hračky, polštáře, ručníky, deky)

Platební podmínky Školky Pelíšek

Děti jsou přijímány v průběhu celého roku. Školné se hradí dle počtu navštěvovaných hodin, měsíčně, ode dne nástupu do Školky Pelíšek.

Školní rok je rozdělen na 10 měsíců „školních” (září – červen) a 2 měsíce „prázdninové” (Letní školka – červenec, srpen).

Školné je možno splácet ročně, půlročně nebo měsíčně. Při dlouhodobé platbě předem možnost uplatnění slev.

Veškeré platby nutno platit předem.

Školné je stanoveno smluvně.

Pokud se Vaše platba zpozdí, budete vyzváni k zaplacení. Pokud neobdržíme školné včas, místo ve Školce Pelíšek bude nabídnuto jinému zájemci.

Děti navštěvující Školku Pelíšek celodenně nebo děti, které mají frekventovanější docházku než Vaše dítě, mají přednostní právo na umístění. Vašemu dítěti se budeme snažit nabídnout jinou časovou alternativu docházky.

Platby je možné provádět osobně ve školce na adrese U Krčského nádraží 86/38, Praha 4 – Krč nebo bankovním převodem na číslo účtu ČSOB 229128731/0300, do poznámky uveďte celé jméno dítěte.

Podmínky přijetí

 • Vyplněná přihláška a souhlas s Provozním řádem a Platebními podmínkami Školky Pelíšek
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte – vyplní dětský lékař
 • Fotokopie průkazu pojištěnce dítěte
 • Potvrzení o zaplacení smluvené částky školného