Plán květen

2019-05-01 17:23:43Zpět na Úvod

Plán květen 2019

Plán květen 2018
Povídání v kruhu - rozvíjíme slovní zásobu na téma : Moje maminka,Kde pracují rodiče,Čím budu,až vyrostu...

Děláme co dělají maminky-nápodoba pohybů-pereme,věšíme prádlo,žehlíme,mícháme atd.
Proč slaví maminky svátek-besedování o tom,proč a kdy slaví maminky svátek,Den matek-co vlastně je a proč se slaví?Svátek matek vyjadřuje úctu k ženám,matkám a jejich roli ve společnosti.
Děkujeme maminkám,za to co pro nás dělají...co pro tebe dělá tvoje maminka?Co bys ji popřál?
Čím ji uděláš radost?
Jaká je moje maminka?-jak vypadá,jakou má barvu očí,vlasů,jak se jmenuje?
Ukaž,co umí tvoje maminka - jednoduchá dramatizace,pohybová improvizace - uhodneš co dělá moje maminka?Každé dítě předvede ostatním svou maminku - děti hádají činnost.
Vytleskej-slabikuj její jméno,kterým písmenem začíná?...nakreslíme si portrét svojí maminky.
8.května - státní svátek 
Pokračování v třídním vzdělávacím plánu - květen - umění podělit se
Příprava na školu - třídní zralost
Pranostiky v květnu -Pranostiky - Na Filipa a Jakuba koníček trávy naškubá
                                       Před Servácem není léta,po Srváci s mrazy veta
Smyslové činnosti - hry pro rozvoj hmatového vnímání - práce s kostkami,práce s modelínou ...
                                    - hry pro rozvoj sluchového vnímání - poslech písní,poslech čteného příběhu...
                                    - hry pro rozvoj zrakovéhé vnímání - pantominy,spojovat obrázky ...

Motivační cvičení - hrajeme si na zvířátka,cvičení podle říkánek.
Pilní mravenečkové-sestavení dráhy,překonávání překážek
Tancovala žížala - cvičení podle hudby

Čtení z knížky - Ferda Mravenec
Pobyt venku - Vedení dětí k samostatnosti,sebeobsluze při oblékání.
Herní činnosti na zahradě(podpoření kladného vztahu dětí k pohybovým aktivitám a sportování),
vycházky po okolí.Hry na zahradě.
Rozcvička - Když já se natáhnu,až na strop dosáhnu.A pak se skrčím,do výšky skočím.A pak 
se zatočím,celý svět roztočím.A pak si sednu,ani se nehnu.

Grafomotorika - Pracovní listy
                               práce s nůžky,správné držení pastelky,puzzle
Výtvarka - přání pro maminku
Angličtina - opakování
Písníčka - Šel zahradník...
                    Kalamajka...
Básnička - Sluníčko pěkně svítí
                      jdu po louce,trhám kvítí.
                      Mamince dám kytičku,
                      potom sladkou hubičku.
           
Akce v květnu
14.5. divadlo ve školce v 10hod. O třech neposlušných kůzlátkách
22.5.učení se zvířátky na zahradě školky v 10hod. Budeme si povídat o zvířátkách a i se na ně podíváme...telátko,koza,slepice...
27.5. žlutý den ve školceRubrika: Program