Plán únor

2019-02-03 13:18:27Zpět na Úvod

Plán + akce v únoru

Plán na měsíc únor
únor je sice nejkratší měsíc v roce,je už předzvěstí jara,ale zimou nešetří.Někdy bývá chladnější než jeho zimní „bratříček“– leden.Prodlužují se den.

Brzy bude velký bál,hurá je tu karneval!
Hlavní téma - karneval ( masopust ),pranostiky
                            - království pohádek, kouzla, čáry a hádanky
                            -Valentýn
 
O masopustu a karnevalovém veselí. Vysvětlíme pojem, povídání o tradicích a starých lidových zvycích..zabijačka,masopustní dny,pečivo.. 2.února Hromnice (Na hromnice o hodinu více…)
14.února Svatý Valentýn – svátek všech zamilovaných..K Valentýnu se váže celá řada zvyků, které pomalu pronikají i do českého prostředí. Jedná se především o společnou oslavu svátku zamilovanými páry, darování valentynských přáníček – vyznání lásky (tzv. Valentýnky) .Mezi nejčastějšími symboly-srdíčka,květiny,bůžek Amor,labutě...Symbolizují nejen lásku,ale i věrnost.
 Masopust - zabíjačky,masky...co jsou masky.Tanec maškar,průvody masek..
       Jaké můžou být masky,převleky.Proč se slaví masopust?(svátek hodování před půstem)...
                              Co je půst?-postní období.
                               Vysvětlíme si pojem tradice.
                               Kdo (co) je symbolem masopustu?-medvěd,kominík,bába s nůší,kobyla…
Karneval - karnevaly se pořádajínejčastěji v masopustním období.Společným znakem masopustu a karnevaluje nevázané veselí,tanec,zpěv a hudba.Maškarní karnevaly(šibřinky) bývaly dříve záležitostí dospělých.V dnešní době se však více organizují karnevaly dětské.
-děti jmenují masku,za kterou šly,či jaké znají
- dáme prostor i pro vyjádření,jak karneval probíhal
Hromnice - 2.února.Lidový název Hromnice vzešel ze slova "hrom".Přírodní úkaz spojený s mohutným světlemblesku,který lidem často přinášel ztráty na majetku i životech a jehiž se velmi obávali.Hromnice otevírají období roku,které vrcholí veselým masopustem.

Skládání oblečení – pomůcky -kalhoty,mikiny dětí
-nejprve p.učitelka správně ukáže,jak skládáme dané oblečení
- poté skládají děti a p.uč.kontroluje jejich práci
- kdo složil správně,donese si oblečení zpět do šatny
 
Svatý Matěj ledy láme.Nemá-li je,naděje je.Jakpak to bude letos?Mrzne-li na Matěje,přijde ještě 40 mrazů.Tak to snad raději ne.Ůnor bílý,pole sílí.Je-li na polích sníh,je to dobré pro úrodu.
Zvuky kolem nás - sluchové činnosti - poznej zvuk
                                    jazykové činnosti - napodobuj zvuky
                                    rytmické činnosti
Povíme si o ekologii,proč je důležité třídit odpad a jak se to dělá.Kam se odpad nosí a jak se likviduje.

Pokračování v třídním vzdělávacím plánu - Pomáhání
Hudební výchova - nácvik nových písniček
                               To je zlaté posvícení..
                              
Výtvarná výchova - knoflíkový strom
                               Valentýnské přáníčko
Angličtina - téma : na farmě
 
1. týden
Opakování zvířátka.
2. týden
Která zvířátka žijí na farmě a co jí.
3. týden
Kde zvířátka bydlí.
4. týden
Opakování.


Pohybové hry - zloděj kulichů (děti mají na hlavě čepice a honí se a snaží si sebrat čepici)
                            Cvičení zaměřené na rychlou reakci,obratnost,orientaci v prostoru
Maniplulační – trhání papírů,na povel vyhazování = sněží
Básnička -  Sněhu je plné nebe,
pořád ještě dost zebe.
I ten havran nadává a krákorá,
ať už je konec února.
Pohybová rozcvička – Šašek
Čteme z knížky – Pohádky do kapsy
Grafomotorické listy - šikmé čáry,kruhy
Vycházky po okolí - sledovat zimní úkazy - voda.led,sníh,jinovatka...
 
Akce ve školce                                   
7.2. v 10.30 hod.ve školce divadlo p.Hrubce – O princi z knížky
18.2. černý den ve školce - prosíme nějaké černé oblečení,stačí čelanka,šátek apod.
21.2. divadlo ve školce v 9 hod. – Nemocný pejsek
25.2. karneval ve školce - prosíme masky


Rubrika: Program