listopad

2018-10-31 19:25:32Zpět na Úvod

Plán listopad

Plán na měsíc listopad
Povídání v kruhu - Podzimní putování
Přišel podzim, povíme si, jak se mění počasí, změna času-dříve se stmívá, příroda se ukládá k zimnímu spánku. Povíme si, o zvířátkách, které zůstávají na zimu u nás. Řekneme si, jak se o ně můžeme během zimy starat a pomáhat. Jak se vítr pohněval s lesem - seznámit se změnami a druhy počasí-proč je vítr důležitý, k čemu ho potřebujeme, v čem pomáhá, v čem škodí. Druhy větru-vánek, vichřice, vítr..Proč je vítr důležitý?V čem pomáhá?
Co je blesk a co bouřka?V čem škodí?
Není drak jako drak- s dětmi si povíme o dracích
Určování znaků podzimu.
2.11. - dušičky - povíme si, jak a proč se slaví (vzpomínat na všechny zemřelé)
17.11. - státní svátek - vysvětlíme si neznámé pojmy jako je revoluce, svoboda, pravda
Aktuální téma - kamarádi - povíme si, jak je důležité mít kamarády a jak se k nim správně chovat.
Upevňování sociálních návyků - přihlásit se o slovo, neskákat do řeči,ohleduplnost, spolupráce v kolektivu.
Pokračování v třídním vzdělávacím plánu - listopad -uklízení

Logo hrátky - říkej podle obrázků. Odpovídej celou větou. Doplňování psaného textu.
Práce s knihou-Logopedie hrou.
Hudební činnost - opakování známých dětských písniček - použití dětských nástrojů
- hra na tělo
- dechová cvičení -foukaná(děti si před pusou drží krepový
papír a foukají různou silou a pozorují účinek.
Písníčky - Kočka leze dírou
Prší,prší,jen se leje
Pranostiky- Na začátku listopadu teplo se zimou se hádá
Na svatého Martina zima chod svůj začíná
Svatý Martin přijíždí na bílém koni
Na svatého Martina bývá dobrá peřina
Literární činnost - pravidelná četba na pokračování - Pohádková abeceda
Výtvarná činnost -Razítka z brambor (vyřezané brambory, čtvrtka a tempery)
Noční město (černá čtvrtka a suchý pastel)
Dýně
Grafomotorika - pracovní listy - téma podzim
Básnička - Kaštánek
Spadl kaštan do travičky, uhodil se do hlavičky.
Plakal, plakal, chudák malý, že ho děti pošlapaly.
Proto děti pozor dejte, na kaštánky, nešlapejte.

Pohybová básnička -Na pasece stojí srnka, okusuje travičku,(klečíme)
každou chvilku opatrně zvedá svoji hlavičku, (rozhlížíme se)
naslouchá a pozoruje jestli ji nic nehrozí , (nasloucháme)
že sem míří divočáci, v tuhle chvíli netuší.(lezeme po čtyřech)
Uslyšela praskot větve, pak hlasité chrochtání, (rozhlížíme se a nasloucháme)třemi skoky hbitě skočí a do lesa utíká.(třikrát vyskočíme)

Angličtina - viz příloha
Pobyt venku - Co dovede vítr - pozorování stromů, rozlišování listnatých a jehličnatých..Venkovní hry
Akce v listopadu
1.11.Haloween ve školce - masky
9.11. modrý den, prosíme nějaké modré oblečení- stačí tričko či tepláky.
16.11. divadlo ve školce v 9hod.hod. pohádka
22.11. divadlo ve školce v 9hod. pohádka Gary a jeho kamarádi


14.11.(středa) nebude plavání.

Kdo má ještě zájem o naše víkendy ve školce,nahlašte se!

Vánoční prázdniny - vždy mezi Vánocemi a Novým rokem je školka zavřena 27.-30.12.

Po celý měsíc nacvičování na vánoční besídku.

Rubrika: Program